Prikazujemo 1 ujemajočih rim

Približno ujemajoče se rime za meteorološki pojav